Yeni araştırma: Çevreyi kirletmemiz Sanayi Devrimi’nin öncesine dayanıyor

Yeni Zelanda’daki yangın kayıtları da bu zaman çizelgesiyle örtüşerek geniş çaplı kül dağılımından adada yaşayan Maori halkının sorumlu olduğunu gösterdi. Araştırmacılara göre, Yeni Zelanda’ya kitlesel göçün de bu etkinin büyük ve geniş çaplı olmasına yol açtığı öne sürüldü.